Imperial Officer™

Imperieofficererna är högt rankade medlemmar i Imperiets militärstyrkor. De flesta är lojala mot kejsaren och de vill mer än gärna stiga i graderna på de andra officerernas bekostnad.