Imperial Navy Officer™

Officerare i Imperiets flotta har befogenhet att beordra lägre rankade soldater så att de kan bemanna och skydda Imperiets baser och stjärnförstörare. De må ha lärt sig Imperiets militära regler och förordningar utantill, men de saknar ofta stridserfarenheter och den flexibilitet som krävs för att kunna ta snabba beslut i kritiska stunder.