General Hux™

General Hux är överbefälhavare för Starkiller Base och en hänsynslös ung officer inom First Order. Han har stor tilltro till sina soldater och träningsmetoder och kan inte föreställa sig att de skulle kunna förlora under hans befäl.