Battle Droid Commander™

Stridsdroidkommendörerna känns igen på sina gula markeringar och är programmerade för att vara mer oberoende och initiativrikare på stridsfältet för att kunna leda de stridsdroider som följer dem.