NYA

När ett matchningstest avslöjar för Nya att Cole är hennes perfekta partner sätts hennes relation till Jay på spel. Nya upplever hela saken som förvirrande, eftersom hon plötsligt måste se på Cole med helt nya ögon. Dessutom har hon helt andra ambitioner än att vara två av sina teammedlemmars ögonsten.

NYA

NYA