Lloyd

Att Lloyd ska fortsätta att utvecklas som ledare blir ännu viktigare när Wu blir utslagen av Acronix tidsslag. Men Lloyd har ingen tidigare erfarenhet av att leta, vilket innebär att han kommer att begå misstag. Dessutom är hans vänner inte redo att ta bort varken ”tillfällig” eller ”under utbildning” från Lloyds ”tillfällig mästare under utbildning”-titel. Men genom att göra det Wu lärde honom från sin sjuksäng börjar Lloyd långsamt göra sig förtjänt av de andras tillit och respekt. När Wu väl förloras i tiden på Järnundergången kommer ninjorna att vara redo för en ny mästare och ledare.