Flugmonster

”Bzzz. Bzzz? Bzzz!”

Fram tills alldeles nyligen var Flugmonstret en vanlig fluga. Nu när han har blivit muterad till hälften fluga och till hälften minifigur känner han sig en aning förvirrad. En del av problemet är att hans tankesätt fortfarande är ungefär som hos en fluga. Ett annat problem är att han inte inser hur pass mycket större han har blivit.

Flugmonstret flyger alltid in i fönster, ramlar av tak och fastnar i tejpremsor. Han är också väldigt rädd för spindlar och flugsmällor och flyr vid åsynen av dem – surrande som en irriterande insekt. Men det finns en fördel med hans nya skepnad: det går mycket lättare att komma åt alla de där aptitliga, stinkande soporna nu när han kan lyfta av locket på soptunnorna!