10760 Undergrävaren – bankrån

  • Undergrävaren – bankrån
  • Undergrävaren – bankrån
Se upp där nere! Undergrävaren bryter sig in i Metrovilles bankvalv! Hoppa in i Incredibile och skynda dig mot skurken och hans tunnelmaskin. Hjälp Fru Incredible att ta tillbaka stöldgodset medan Mister Incredible kastar en gatlykta in i striden för att sakta ner Undergrävaren och tunnelmaskinen. Kommer du att hinna fram i tid för att kunna stoppa Undergrävaren från att gräva sig tillbaka till underjorden?

Bygginstruktioner