Förbeställ den senaste LEGO® Super Mario™-satsen idag.Förbeställ

Förbeställ den senaste LEGO® Super Mario™-satsen idag.Förbeställ

Föräldraguide

Lärande genom lek med LEGO® DUPLO®

Barns utvecklingsområden: Det är både roligt och rörande att se små barn nå milstolpar under sin utveckling till förskolebarn och så småningom skolbarn. Från tidig ålder tränar de ständigt på viktig livskunskap genom lek. Det kan vara högljutt, stökigt och ibland till och med lite smärtsamt, men varje ny färdighet är en seger. Lek med LEGO DUPLO leksaker främjar allt från finmotorik till social förmåga och inspirerar och stimulerar ditt barns fantasi, nyfikenhet och mod att erövra världen ett litet steg – och en stor kloss – i taget.

Former och färger

Gillar ditt barn att leka sorteringslekar med mat, leksaksbilar, böcker eller byggklossar? De flesta småbarn älskar att undersöka och experimentera med former, konstruktioner och färger. Lek med olika material omfattar både logik och kreativitet och hjälper barn att utveckla sin kognitiva, rumsliga och språkliga förmåga. Vad är en triangel? Vilka saker är runda? Hur många saker är blå? Ditt barn använder alla sina sinnen för att lära sig, förstå, minnas, ifrågasätta och slutligen utmana eller lösa problem i världen han eller hon lever i.

Produktkvalitet och säkerhet

Barn är vår största inspirationskälla och anledning att finnas, och de är också det vi bryr oss mest om. Så vi är obevekliga när vi ser till att barn kan leka säkert och ha roligt med våra produkter – ja, det är det viktigaste för oss. Det är därför alla våra produkter uppfyller eller överträffar de strängaste säkerhetsföreskrifterna för leksaker globalt.