Sätter vårt samhälle först. Viktiga uppdateringar gällande Covid-19. Läs mer >>"Läs mer

Sätter vårt samhälle först. Viktiga uppdateringar gällande Covid-19. Läs mer >>"Läs mer

Föräldraguide

Lärande genom lek med LEGO® DUPLO®

Barns utvecklingsområden: Det är både roligt och rörande att se små barn nå milstolpar under sin utveckling till förskolebarn och så småningom skolbarn. Från tidig ålder tränar de ständigt på viktig livskunskap genom lek. Det kan vara högljutt, stökigt och ibland till och med lite smärtsamt, men varje ny färdighet är en seger. Lek med LEGO DUPLO leksaker främjar allt från finmotorik till social förmåga och inspirerar och stimulerar ditt barns fantasi, nyfikenhet och mod att erövra världen ett litet steg – och en stor kloss – i taget.

Produktkvalitet och säkerhet

Barn är vår största inspirationskälla och anledning att finnas, och de är också det vi bryr oss mest om. Så vi är obevekliga när vi ser till att barn kan leka säkert och ha roligt med våra produkter – ja, det är det viktigaste för oss. Det är därför alla våra produkter uppfyller eller överträffar de strängaste säkerhetsföreskrifterna för leksaker globalt.