Dubbla poäng för VIP! Endast under en begränsad tid.Handla nu

Dubbla poäng för VIP! Endast under en begränsad tid.Handla nu

Föräldraguide

Lärande genom lek med LEGO® DUPLO®

Barns utvecklingsområden: Det är både roligt och rörande att se små barn nå milstolpar under sin utveckling till förskolebarn och så småningom skolbarn. Från tidig ålder tränar de ständigt på viktig livskunskap genom lek. Det kan vara högljutt, stökigt och ibland till och med lite smärtsamt, men varje ny färdighet är en seger. Lek med LEGO DUPLO leksaker främjar allt från finmotorik till social förmåga och inspirerar och stimulerar ditt barns fantasi, nyfikenhet och mod att erövra världen ett litet steg – och en stor kloss – i taget.

Finmotorik

Ditt barns lilla kropp är ständigt i rörelse för att snabbt automatisera nya motoriska färdigheter och fysiska prestationer. Alla små och stora aktiviteter som involverar förflyttning, hopkoppling eller stapling av föremål hjälper ditt barn att utveckla koordinationen mellan öga och hand. Några av våra mest populära LEGO DUPLO delar är fönstren och dörrarna som barn kan öppna och stänga, stoppa DUPLO djur, figurer och klossar genom eller bygga in i hus. Det är enkla handlingar som spelar en stor roll för den finmotoriska utvecklingen.

Produktkvalitet och säkerhet

Barn är vår största inspirationskälla och anledning att finnas, och de är också det vi bryr oss mest om. Så vi är obevekliga när vi ser till att barn kan leka säkert och ha roligt med våra produkter – ja, det är det viktigaste för oss. Det är därför alla våra produkter uppfyller eller överträffar de strängaste säkerhetsföreskrifterna för leksaker globalt.