Lek och lär med LEGO® DUPLO®

LEGO® DUPLO® produkterna är utvecklade för barn i åldrarna 1½–5 år och erbjuder en rolig, kreativ och högkvalitativ lekupplevelse som stöttar barns lärande och utveckling. Mina första DUPLO set (1½–3 år), Min DUPLO stad (2–5 år) och DUPLO & favoritkaraktärer (2–5 år) erbjuder den bästa byggupplevelsen för barn som vill leka och lära på samma gång. För barn är lek något roligt, precis som det borde vara, och de olika typerna av LEGO DUPLO lekar – konstruktiva, utforskande och med rollekstema – är underhållande samtidigt som de bidrar till viktiga milstolpar i barns utveckling. Detta inkluderar:

Motorik
Små barns kroppar är ständigt i rörelse, och de uppnår nya motoriska färdigheter och fysiska prestationer varje dag. Öga-hand-koordinationen utvecklas genom att stapla Mina första DUPLO klossar och finmotoriken förbättras genom att öppna en dörr i ett Min DUPLO stad set. Detta bidrar till att barnet fortsätter att finjustera sina fysiska förmågor och ständigt förbättra sin motorik.

Språkkunskaper: Välkommen till den fantastiska världen av ”vad” och ”varför”! Barn är otroligt nyfikna varelser, särskilt när de är i åldrarna 1–5 år, eftersom de jobbar hårt för att förstå sin omvärld. Att delta i uppfinningsrika låtsaslekar stöder deras verbala utveckling och förbättrar deras kreativitet, särskilt när de använder sin nya språkkunskap för att identifiera en ”gul” kloss eller när de har roliga rollekar med Disney Juniors Musse Pigg.

Kognitiv förmåga: Kognition uppstår genom observation, samspel och lek, vilket förstärker viktiga färdigheter som orsak och verkan, problemlösning och beslutsfattande. När barn staplar DUPLO klossar för att skapa ett torn (det högsta någonsin!), eller fattar ett beslut om vilken byggnad Min DUPLO stad bulldozern ska riva först, förstärks deras kognitiva förmåga och förstånd med varje beslut som fattas.

Sociala förmågor: Socialt samspel uppstår redan när ett barn föds och utvecklas i snabb takt varje dag. De värdefulla stunderna när ett barn stirrar är grunden till den viktiga processen att knyta an till någon eller något, och därefter förstärks deras sociala förmågor genom lek. Livslånga sociala förmågor som samarbete, turtagning, empati och självmedvetande utvecklas i allt från när två förskolebarn delar på Mina första DUPLO klossar, till barn som samarbetar i otaliga kungliga äventyr i prinsessan Sofias magiska värld med Disney Juniors Sofia den första – kungliga slottet.

Känslomässiga kunskaper: Små barn kan gå från gråt till skratt på bara några sekunder, och detta är en beskrivning av deras känslomässiga utveckling. Att utforska världen kan vara förvirrande och läskigt, men att fira framgångar och uppmuntra idéer genom lek i en säker miljö innebär trygghet. Att tillåta barn att utforska favoritfärger med Min första DUPLO eller att lyckas med en klurig byggutmaning med DUPLO stad ger barnet ett bra självförtroende.

”Det är en utmaning att hitta tid att skapa och knyta an som en familj i de hektiska liv vi lever idag. LEGO® DUPLO® utvecklande leksaker är utformade för att maximera leken, inlärningen och anknytningen så att familjer kan få ut det mesta av sina dyrbara ögonblick tillsammans. Vi samarbetar även med experter på barns utveckling, lärare och föräldrar för att garantera att alla LEGO DUPLO produkter erbjuder värde, säkerhet, mångsidighet och att de uppmuntrar till kreativt tänkande. Tack för att du låter oss vara med på ditt barns resa! !