Välkommen till LEGO Creator! (Engelsk version)

den 1 juli 2015

Välkommen till LEGO Creator huset – där bra idéer blir verklighet!