Digitala bygginstruktioner i 3D

Vi presenterar de första digitala bygginstruktionerna i 3D för Technic


Nu kan du för första gången någonsin ladda ner en kostnadsfri, interaktiv app med digitala LEGO bygginstruktioner till en Technic modell. Det är en tidig version, men vi tycker att det är jättespännande!

Varför skapa digitala bygginstruktioner? Och vad kan man förvänta sig av dem? Vi frågade marknadschefen Niels Henrik och bygginstruktionsexperten Torben hur den nya LEGO appen för digitala bygginstruktioner utvecklades och hur den fungerar.

Niels Henrik: För oss är det viktigt att skapa högkvalitativa fysiska bygginstruktioner. Det är något vi redan gör och kommer att fortsätta göra. Vi ville också undersöka om och hur vi skulle kunna använda smartphones och surfplattor för att förbättra byggupplevelsen. Vi började med att titta på vad som kännetecknar fysiskt byggande med LEGO Technic: 

1. Man bygger i tre dimensioner.

2. Man bygger många funktioner.

3. Man kan bygga länge utan att veta vad på den färdiga modellen man bygger. 

Hur skulle vi kunna utnyttja det i digitala bygginstruktioner?
Det är en fördel att hålla koll på hur långt i byggprocessen man har kommit och vi tänkte att det vore fantastiskt att kunna titta på instruktionsfilmer och kontrollera viktiga steg medan man bygger – istället för när man är klar och har två delar över och hjul som inte snurrar. (Det händer oss alla – tro mig.)

Vi ville inte bara göra byggupplevelsen roligare utan tänkte att det också skulle gå snabbt och lätt att hitta reservinstruktioner, eftersom vi vet att man ibland tappar bort de fysiska bygginstruktionerna som ingår i förpackningen. Och det verkade logiskt att skapa både en interaktiv version som finns online och en mobil version för surfplattor.

Just nu är de enda digitala bygginstruktionerna som finns de PDF-filer som kan laddas ner från vår webbplats. De flesta laddar bara ner dem om de blir av med instruktionerna som ingår i förpackningen.

Var började ni?


Torben: Först vände vi oss till våra vänner i Mindstorms teamet lite längre ner i korridoren för att få inspiration. De samarbetar med våra interna 3D-konstnärer och externa utvecklare för att skapa ett byggkoncept som passar deras plattform. Vi samlade våra bygginstruktionsexperter, besökte utvecklaren, diskuterade olika alternativ med 3D-avdelningen och engagerade så många specialister som möjligt i ett tidigt skede av idéfasen.


Vårt absoluta minimikrav var att de digitala bygginstruktionerna skulle hålla samma höga kvalitet och standard som våra fysiska bygginstruktioner. Och viktigast av allt var att alla delar skulle vara lätta att känna igen. Ett färgschema, en delöversikt och bilder i skala 1:1 skulle ingå och instruktionerna skulle bara innehålla symboler för att undvika språkförvirring för icke-engelskspråkiga byggare.

Utifrån alla idéer och all inspiration skapade vi en ”önskelista” och insåg snart att Mindstorms konceptet – som är perfekt för Mindstorms – skulle kräva omfattande ändringar för att passa våra behov. Vi ville skapa en enkel mall som skulle fungera inte bara för Technic bygginstruktioner, utan potentiellt även för samtliga LEGO modeller i framtiden.

Utveckling och testning

Niels Henrik:
När vi hade en prototyp av appen som vi kände oss bekväma med att visa för framtida byggare lät vi barn testa den på riktigt (ingen av dem kom till skada under processen!). Merparten av barnen i testgrupperna hade viss erfarenhet av Technic byggande och vi ville ta reda på om de digitala bygginstruktionerna levde upp till deras förväntningar och/eller påverkade den färdiga modellen, jämfört med den tryckta versionen.
Torben: Vi upptäckte att det tog lite längre tid att bygga klart modellen för de flesta i grupperna som använde de digitala instruktionerna, men att slutresultatet hade färre fel. Det var en av våra viktigaste upptäckter. 

Andra faktorer vi var tvungna att ta hänsyn till var färgåtergivning och programvaruuppdateringar. I de tryckta bygginstruktionerna kan vi kontrollera den visuella kvaliteten, men i den digitala versionen kan byggarna behöva justera sina ljusinställningar. Olika webbläsare och versioner av operativsystem etc. kan också påverka hur färger visas.

Vi hade aldrig tidigare skapat något liknande på LEGO Gruppen, så vi begränsade appen till att gälla enbart 42022 Hotrod  [Insert link to Product page], med bygginstruktioner till både en A- och en B-modell. På så sätt kunde vi få med så många punkter som möjligt från vår ”önskelista” i den första versionen:

  • 3D-animationer och uppspelningsalternativ för alla byggsteg
  • Zoomfunktion
  • Delbilder i skala 1:1 där det behövdes
  • Inbyggd appgenomgång
  • Delöversikt för varje steg
  • Fullständig översikt av exakt vilken del av modellen man håller på att bygga
  • Vi har en onlineversion på webbplatsen
  • Hittills är appen anpassad för iPad, iPad Mini och ett antal olika Android-surfplattor

Vi har inte anpassat appen för smartphones. För att delbilderna i skala 1:1 ska få plats är den minsta plattformen vi kan använda just nu iPad Mini.

God jul önskar Technic teamet.
Appen med digitala bygginstruktioner i 3D för LEGO® Technic Hotrod (42022)