Jedi Interceptor uppgörelse

sep 8. 2016

En patrullerande vulture droid upptäcker sitt utvalda mål: Obi-Wan Kenobi i sin Jedi Starfighter. Kan droiden ta ut kraften ur en jedimästare?