Jawa-överraskning

mar 9. 2016

I Tatooine öknar letar två jawor efter vrak när de stöter på en mystisk jedi som kan bygga ett skepp uppe i luften genom att använda kraften.Kan jaworna också bli kraftens mästare?