Mästarnas klossfest

apr 28. 2016

Obi-Wan Kenobi förbereder klonsoldaterna för strid genom att testa deras byggkunskaper med byggutmaningar. Har klonsoldaterna bemästrat sin kraft för att bygga skepp och vapen som passar till klonkrigen?