75125 Resistance X-Wing Fighter™

  • Resistance X-Wing Fighter™
  • Resistance X-Wing Fighter™

The First Order anfaller och det är dags att kalla in Resistance X-Wing Fighter microfighter. Sätt Resistance X-Wing-piloten i cockpit, fäll ut vingarna och susa iväg för att utkämpa LEGO® Star Wars rymdstrider.