Quinlan Vos™

Quinlan Vos är en ovanlig karaktär: en jedi som är villig att tänja på reglerna i Jedi Order. Hans förmåga att använda Kraften gjorde honom till en utmärkt spårare under klonkrigen men han har även behövt kämpa mot frestelserna från den mörka sidan ibland.

RELATERADE PRODUKTER