Naare

Den kraftfulla och mystiska Naare var pilot på den smidiga Eclipse Fighter. Hon räddade den unge Rowan Freemakers och efteråt berättade hon för honom att hon var jediriddare i hemlighet. Tack vare henne känner Freemakers till hotet från kejsaren och hans sökande efter resterna från Kyber Saber. Naare flyttade in i butiken bredvid Freemaker Salvage and Repair, och bestämde sig för att lära Rowan att utnyttja sin egen förmåga att använda Kraften för att hitta sabeldelarna först.