Kommendör Wolffe

Klonkommendören CC-3636, som tog namnet Wolffe för att markera sitt oberoende kämpade i klonkrigen under ledning av jedigeneralen Plo Koon. Efteråt anslöt han sig till sin gamle vän Captain Rex ombord på deras ovanliga AT-TE på Seelos. Även om Wolffe är modig och lojal mot sina vänner är han tveksam till att hjälpa rebellerna eftersom han är rädd för att Imperiet ska hämnas.

RELATERADE PRODUKTER