Bistan

Bistan är en av rebellalliansens skyttar, tränad för att kunna hantera tunga vapen, från stora gevär till kraftfulla vapen på antigravitationsfarkoster och rymdskepp. Han är duktig på att hitta svaga punkter på sköldar och rustningar, och på att fokusera rebellaserskotten för att orsaka maximal skada.

RELATERADE PRODUKTER