Audi

Audis historia sträcker sig tillbaka till det sena 1800-talet. De fyra ringarna i logotypen representerar respektive företag som 1932 bildade Auto Union, ursprunget till dagens varumärke Audi. Audis slogan är ”Vorsprung durch Technik”, eller ”Försprång genom teknik” i ordagrann översättning.