Item 1 of 13
Item 1 of 13
6+
Åldrar
449
Delar
2512
VIP-poäng
45345
Artikel
4534545345
LEGO®45345

LEGO® Education SPIKE™ Essential Set

LEGO® EducationLEGO® Education
Price3349,00 kr

Tillgänglig nu

Gräns 1

VIP-medlemmar: Få Pirater och skatter – VIP-tillbehörspaket vid köp över 540 kr*

Inte VIP-medlem?
Varning!
Kvävningsrisk.
Små delar och små bollar.
Denna leksak skapar blinkande ljus som kan framkalla epilepsianfall hos känsliga personer.
Bygginstruktioner
6+
Åldrar
449
Delar
2512
VIP-poäng
45345
Artikel
4534545345
LEGO® Education SPIKE™ Essential gör att elever i grundskolan upplever ett praktiskt STEAM-lärande spännande. Den lekfulla, berättelsebaserade inlärningsupplevelsen är en del av LEGO Learning System och uppmuntrar eleverna att undersöka STEAM-koncept samtidigt som den hjälper dem att utveckla sin läs- och skrivförmåga, matematiken och sin sociala och känslomässiga kompetens.Setet består av 449 delar och innehåller fyra minifigurer med unika personligheter, som fungerar som berättare för att göra problemlösningen begriplig för alla elever. Ikon- och ordbaserad blockkodning med enkel maskinvara – inklusive en intelligent hubb med två portar, två små motorer, en ljuspanel och en färgsensor – gör elevernas skapelser levande. Setet innehåller även ett färgstarkt urval av välbekanta och åldersanpassade LEGO klossar, ersättningsdelar och en hållbar förvaringslåda med färgkodade sorteringsbrickor för att underlätta byggprocessen och hanteringen i klassrummet.SPIKE Essential ingår i LEGO Learning System och erbjuder standardiserade STEAM-lektioner i form av fem enheter, innehållande åtta 45-minuterslektioner vardera. I varje lektion ingår omfattande lektionsplaneringar online med tillägg för matematik och språkfärdigheter. Vi tillhandahåller också utvärderingsmatriser och videor för att stödja lärare. För att stärka lärarnas självförtroende ytterligare och förbereda dem för framgångsrik STEAM-undervisning med LEGO Learning System stöds SPIKE Essential av ett omfattande program för professionell utveckling.
 • Fyra relaterbara minifigurer med olika identiteter och egenskaper som underlättar problemlösning och utvecklingen av sociala och känslomässiga färdigheter.
 • Innehåller två små motorer, en färgsensor, 3x3 färgljuspanel och en intelligent liten hubb med två stycken I/O-portar, Bluetooth-anslutning, 6-axligt gyroskop och ett uppladdningsbart litiumjonbatteri med micro USB-laddning och anslutningsport.
 • Setet består av 449 delar och innehåller även ett urval av välbekanta LEGO® klossar och ersättningsdelar för intuitivt och enkelt byggande.
 • Robust förvaringslåda med färgkodade sorteringsbrickor för enkel hantering i klassrummet.
 • SPIKE™ appen, med åldersanpassad, ikon- och ordbaserad kodning baserad på Scratch, hjälper eleverna att utveckla sina kodningsfärdigheter.
 • Standardiserade lektioner, i form av fem enheter med åtta 45-minuterslektioner vardera, uppmuntrar till självständigt tänkande inom STEAM genom lekfull och berättelsebaserad problemlösning.
 • Omfattande undervisningsresurser för varje lektion ger varje lärare självförtroendet att leverera engagerande lektioner.Centrala inlärningsmål
 • Utveckla färdigheter inom datalogiskt tänkande, som att skapa och modifiera sekvenser, testa, felsöka och använda loopar.
 • Utforska den tekniska designprocessen, till exempel att definiera ett problem, brainstorma fram lösningar och testa och förfina prototyper.
 • Undersöka de vetenskapliga begreppen energi, energiöverföring och kollision.
 • Stärka den muntliga kommunikationsförmågan när eleverna diskuterar sina erfarenheter gemensamt.
 • Använda berättelsebaserad problemlösning.
 • Utveckla ett social-emotionellt språk genom att hjälpa huvudpersonen i en berättelse att lösa ett problem.
LEGO® Education SPIKE™ Essential Set