VÄLJ EN NINJA

Level Up Mission

Ditt fordon

Favoritvapen

  • Välj det svar som passar dig bäst och gå sedan vidare till nästa fråga. Vilket ord eller vilken fras beskriver din ninjastil på bästa sätt?

  • Vilken funktion skulle vara viktigast på ditt fordon?

  • Vilken färg skulle ditt drömfordon ha?

  • Vad är din vanliga stridstaktik?

  • Vad sysslar du med när du är ledig?

  • I Ultra Stealth Raider finns det plats för alla och den är det självklara fordonsvalet när hela teamet behöver förflyttas. Den kan delas till fyra fordon ... vilket av dem passar dig bäst?