Ninjago Test - LEGO.com

HISTORIEPROV: ORMAR OCH SKELETT

 • Skelettarmén invaderade Ninjago i jakt på kartan som visade var de gyllene spinjitzuvapnen fanns. Vem arbetade skelettarmén åt?

 • Wus storebror var fortfarande inspärrad i underjorden, men tog makten över skeletten och använde dem för att invadera Ninjago…

 • Vem var Lord Garmadons löjtnant och ledare för skelettarmén?

 • Garmadon ersatte Samukai som underjordens härskare, så Samukai planerade i hemlighet att avsätta sin herre!

 • Varför kunde bara Samukai bära de fyra gyllene vapnen samtidigt?

 • Rätt! Fyra vapen, fyra armar ... Men det var inte så enkelt för underjordens kung.

 • Vad hände med Samukai när han försökte använda alla de gyllene vapnen samtidigt?

 • Rätt! Bara den förste spinjitzumästaren kunde använda de fyra gyllene vapnen samtidigt – antalet armar spelade ingen roll! Samukai utplånades och en port till underjorden öppnades, precis som Garmadon hade planerat!

 • Ormarna stängdes in i sina gravar av Sensei Garmadon för länge sedan … Vem släppte ut dem?

 • Rätt! På den tiden ville Lloyd bli superskurk som sin far och han trodde att ormarna kunde ge honom kraft ...

 • De fem ormstammarna enades under Pythors ledning … Men vilken stam tillhörde han?

 • Ja! Pythor tillhörde Anacondraistammen.

 • Constrictai var den starkaste ormstammen, men Venomari var farligare! Vad hade de för speciell förmåga?

 • Okej. Ett bett från en Venomariorm kunde få vem som helst – ninja, mästare eller aspirerande superskurk – att hallucinera!

 • Hypnobrai hade hypnotiska krafter och deras general Skales hypnotiserade och kontrollerade en av ninjorna ... Vem?

 • Ja, det var stackars Cole, men han befriades av Sensei Wu innan han hann göra alltför stor skada.

 • Ormarna försökte åkalla en uråldrig ond kraft som skulle sluka hela världen ... Vad hette den?

 • Pythor åkallade Great Devourer, men kunde inte kontrollera den!

 • Vad var det enda sättet att besegra den jättelika ormen?

 • Rätt! Bara de gyllene vapnen kunde besegra odjuret ... Men bara den fyrarmade Lord Garmadon kunde bära dem samtidigt. Och det innebar att ge den uråldriga kraften till en superskurk! Bra gjort. Du har visat dig vara redo att möta dessa fiender om de någonsin skulle hota Ninjago igen.