Zane

Zane har återvänt till teamet och är nu helt återställd efter prövningen med mäster Chen. Han är den ninja som påverkas minst av gruppens plötsliga berömmelse, eftersom har är en nindroid ... och nindroider fäster inte någon större vikt vid kändisskap. Men det betyder inte att han inte har några känslor och de känslorna kan göra honom sårbar i kommande strider.