ZANE

Zane är den ninja som påverkas minst av gruppens plötsliga berömmelse, eftersom har är en nindroid och de fäster inte någon större vikt vid kändisskap. Men det betyder inte att han saknar känslor och det gör honom sårbar när Nadakhan hotar P.I.X.A.L. Zane tror att han kan lura djinnerna, men han är för skicklig, och nindroiden måste önska sig att ”allt försvinner” för att rädda sin vän, vilket gör att han själv fångas i djinnsvärdet.