STENKRIGARE

Stenarméns stentunga ryggrad är krigarna. De är mäktiga och tåliga, extremt svåra att skada och stannar aldrig förrän de har nått sitt mål. Stenkrigarna försvann när Overlord besegrades.