SOUL ARCHER

Den spöklike krigaren med namnet Soul Archer har visserligen ett mystiskt förflutet men en sak står klar: vid någon tidpunkt, innan han förvisades till förbannelsens rike, slog Soul Archer vad med Ronin. Mästertjuven förlorade sin själ i vadet och blev tvungen att göra saker för att hjälpa Soul Archer om han någonsin skulle kunna få sin själ tillbaka. Soul Archer är otroligt skicklig med sin båge och sina pilar. Hans pilar kan förvandla andra till spöken. Soul Archer förstördes tillsammans med förbannelsens rike när den suveräna besegrades.