SKALIDOR

Skalidor har undvikit träning lika länge som Constrictaistammen har varit inspärrad, så han är lite väl tung – till och med för att vara en Constrictai. Trots det har han felfria reflexer. Skalidor är Constrictaistammens mäktiga general. Han är både aggressiv och har kort stubin, och gillar att slå omkull sina fiender med sin muskulösa svans. Har han väl ett mål finns det inget som kan stoppa honom.