SKALES

Krigare och näst högsta befäl i Hypnobraistammen – men kanske inte så länge till! Behärskar den mycket gamla konsten Fang-kwon-do. Skales är en mäktig Hypnobraikrigare som en gång störtade general Slithraa och tog över stammen. Skales är mästare i Fang-kwon-do och en fruktansvärd fiende. Hans starka motvilja mot att vara näst bäst drev honom att överta makten. Skales ambitioner sattes på spel när Lord Garmadon mobiliserade ormarna under hans ledarskap.