NYA

Det finns ingen som genomgår en större förändring än Nya, med undantag för Cole. Efter att i många år ha gått sin egen väg som Samurai X, upptäcker hon att hennes mamma var vattnets mästare. Kan hon låsa upp sin verkliga potential? Vill hon bli en ninja? Efter att ha känt viss motvilja och med hjälp av Misako tar hon dagen som den kommer och blir ett kraftfullt vapen mot den suveräna.