MISAKO

Lloyds mamma Misako är mentor för Nya och uppmuntrar henne att följa sin egen väg, i stället för att låta andra bestämma vem hon är. Nya måste hantera förlusten av sina nya mentor eftersom Misako grips när hon försöker rädda Lloyd i staden Stiix och överfalls av Nadakhan.