MÄSTER WU

För att hjälpa eleverna förbi de till synes oöverstigliga hinder som väntar dem överlämnar mäster Wu ansvaret för att leda och utbilda Lloyd till sina fyra ninjor. Den sista striden står för dörren och Wu tvingas plötsligt konfrontera sitt förflutna när en gammal flamma korsar hans väg… Lloyds mamma, Misako!