GENERAL CRYPTOR

General Cryptor är nindroidarméns robotledare och Digital Overlords tjänare. Till skillnad från nindroiderna, som sällan säger något, pratar Cryptor oavbrutet. Han älskar att håna och förolämpa sina fiender i strid och kritiserar till och med sina egna trupper (han säger att de smyger lika bra som en hjord hungriga jakar). Cryptors känsloprogrammering är mycket mer avancerad än nindroidernas, och hans häftiga humör kan användas emot honom. Cryptor ser inte ninjorna som något allvarligt hot mot hans armé. Det kan visa sig vara ett misstag som både han och Digital Overlord får betala för.

General Cryptor hade befälet över nindroidarmén. Han var den första nindroiden som skapades och var en uppgraderad version av Zane med förbättrad programmering och tung rustning. I motsats till de andra nindroiderna hade Cryptor en stark personlighet. Han var mycket egenkär och högljudd och underskattade gravt ninjornas styrka. Den kraftfulla nindroidledaren förstördes efter att den gyllene mästaren besegrats.