GARMADON

Under elementturneringen konfronteras Garmadon av sitt förflutna. Han följer med ninjorna till Chens ö eftersom han vet exakt hur ond och förrädisk hans forna mentor är. Han får också reda på att han för länge sedan vann Misakos kärlek genom bedrägeri. Till slut offrar Garmadon sig själv för att rädda världen och sona för sitt förflutna.