GARMADON

Garmadon, Lloyds far och tidigare fiende till ninjorna, har botats från det gift som en gång gjorde honom ond. Han är särskilt fokuserad på att bygga upp sin relation till Lloyd igen och att hjälpa sin son att hitta sin potential som den ultimata spinjitzumästaren. Garmadon hoppas kunna lära Lloyd att fokusera på sina tankar i stället för att enbart förlita sig på styrka.