FANG-SUEI

Fang-Suei är den starkaste av Fangpyresoldaterna och lyder alltid generalens order.

Fang-Suei är den starkaste av alla medlemmar i Fangpyrestammen och är alltid pigg på en god kamp. När han inte deltar i strid tjänstgör han då och då som stridsutropare i Ormgropen.