COLE

Jays och Coles bråk om Nya har ännu inte lagt sig när detta äventyr börjar. När Chen får dem att strida mot varandra fruktar de andra ninjorna det värsta. Men de bortser från sina meningsskiljaktigheter för att istället strida mot Chen, vilket leder till att Cole förlorar sina krafter. Under desperata förhållanden inser Cole att en hjälte ansvarar för fler än bara sig själv och sina vänner, vilket får honom starta ett uppror bland Chens slavarbetare.