COLE

När ett matchningstest avslöjar för Nya att Cole är hennes perfekta partner sätts hennes relation till Jay på spel. Cole blir frustrerad över hela affären, eftersom han aldrig hade tänkt på Nya på ett romantiskt sätt. Påfrestningen på relationen till henne och den nya rivaliteten mot Jay distraherar honom vid en tidpunkt då hela teamet måste fokusera på hotet från Digital Overlord.