COLE

Coles tro på sin egen styrka sätts på prov när han upptäcker att teamets nya fiender består av ett oförstörbart ämne. Ställd inför omöjliga odds bevisar Cole att styrka kommer inifrån.