CLOUSE

Clouse är pilkonstens mästare, en mäktig magiker som bör fruktas. När han var ung var han och Garmadon mäster Chens studenter, och de slogs om vem som skulle bli hans högra hand. Under deras sista lektion fuskade Garmadon, och det var då mäster Chen förklarade honom som Lord Garmadon. Clouse kom ihåg denna orättvisa under hela sitt liv, så när han slutligen blev Chens högra hand överkompenserade han. Han gjorde alltid sitt yttersta för att göra sin mästare nöjd. Under Chens palats hade Clouse en stor orm som husdjur. Han matade den med Chens fångar. Titeln Lord har alltid varit hans högsta dröm. Under uppgörelsen med Garmadon på Chens ö blev Clouse indragen till Förbannelsens rike, för att kort därefter återförenas med sin mästare.