BONEZAI

Bonezai har ett av de viktigaste uppdragen i skelettarmén. Han är chefskonstruktör och ansvarar för att se till att fordonen i skelettarmén är snabbare och mer kraftfulla än alla andra fordon. Eftersom Bonezai är stum kan han tyvärr aldrig förklara sina ändringar i designen för någon, och ibland resulterar det i allvarliga konstruktionsfel (vapen som skjuter bakåt, bromsar som får fordonet att färdas snabbare osv.).