SVÄRDMÄSTARE BANSHA

Bansha var ett kvinnligt spöke och en krigare i Morros spöklegion. Hon bar svärd och hade krafter som andra spöken saknade, däribland förmågan att ta kontroll över kroppar på avstånd. Hennes kraftfullaste vapen var ett överljudsskrik som kunde skapa stor förstörelse. Bansha var en beslutsam fiende till ninjorna tills hon förstördes tillsammans med förbannelsens rike.