WUS BOSTAV

Wus stav tillhörde från början hans far, den första spinjitzumästaren. Men vad Wu inte vet är att stavens ingraveringar var ledtrådar till platsen där den första spinjitzumästarens grav låg. Wu hade tillbringat många år med att leta efter sin pappas sista viloplats utan att veta att han hade ledtrådarna i sin hand.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4,5 klossar
Att uppfinna prylar