ELEMENTSTAVEN

Elementstaven skapades av två sällsynta element: Blå kristall från Kristallgrottorna och Chrono-stål. Chrono-stål är den enda metall som kan absorbera levande varelsers krafter. På toppen av staven finns ett blå kristallklot som är väsentligt för stavens funktion eftersom det gör det möjligt för staven att rymma krafter från fler än en person åt gången. Den som håller staven håller kraften. Stavens energier korrumperar alla som svingar den. Mäster Chen använde staven för att stjäla elementkrafterna från de störtade krigarna i elementturneringen. Cole förstörde staven och krafterna i staven återlämnades till elementmästarna.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar