SKUGGORNAS HJÄLM

Ett föremål som skapats av Overlord och som ger bäraren kraften att styra stenarmén. Om hjälmen flyttas från sin plats startas dessutom himlaklockan, och en nedräkning börjar till den sista striden mellan de goda och de onda. Det enda sättet att stoppa nedräkningen är att återbörda hjälmen till himlaklockan, där den hör hemma. Garmadon bär hjälmen när han leder stenarmén, och senare har den även burits av Overlord. Hjälmen försvann i strid men hittades av Dareth, som använder den för att hjälpa ninjorna att besegra Overlord.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar