FANGPYRESTAVEN

Ormstav från Fangpyrestammen och en symbol för Fangpyregeneralens makt. Staven innehåller ett motgift som kan motverka effekterna av ett huggtandsbett om det används innan offret redan har förvandlats helt. När motgiftet kombineras med det som finns i övriga fyra stavar bildas en vit vätska som formar en karta till platsen där huggtandssvärden finns.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar