ELEMENTSVÄRDEN

De fyra elementsvärden som innehöll krafterna eld, is, jord och blixt. Den rena elementkraften inuti vapnen var den enda kraft som kunde stoppa stenarmén. Ninjorna upptäckte dem i Ljusets tempel och svingade dem i de strider som följde därefter. De kunde också styra sina egna krafter genom svärden för att hjälpa Lloyd att låsa upp den gröna ninjans alla förmågor. Elementsvärden fungerade även som nycklar för att låsa upp den gyllene robotens gömställe i Ljusets tempel. Ingen vet längre var de finns.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar