ANACONDRAISVÄRDET

Anacondraisvärdet är den vassaste klingan i hela NINJAGO världen och svingades av Anacondraikrigarna i ormkrigen. Mäster Chen lyckades samla på sig många av de benfärgade vapnen och utrustade sina Anacondraidyrkare med dem när de hade förvandlats. Efter Chens omintetgörande är det ingen som vet var vapnen är.

Ninja Dojo
Blixten
Elementsvärd
4.5 Klossar
Att uppfinna prylar